Artikel afbeelding

Voetreflexologie

Reflextherapie is een bijzonder effectieve vorm van hand- of voetmassage. Zij is gebaseerd op de weten-schap, dat bepaalde punten op handen en voeten corresponde-ren met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen, zones of meridianen daarmee ook verbonden zijn.

Reflextherapie ontstaan min of meer vanuit zonetherapie, waarbij lichaamsdelen binnen een zone met elkaar verbonden zijn door middel van een energiebanen. Verder is reflextherapie nauw verwant aan de oude Chinese meridianentheorie bij-voorbeeld acupressuur.

Spanningen, ziekten en infecties kunnen het gevolg van een gebrek aan evenwicht in de energie voorziening. Een therapeut zal daarom trachten om het evenwicht weer te herstellen. Wanneer de lichaamsenergie in balans is, zal het lichaam in staat zijn om tegen elke vorm van, weerstand te bieden van alle systemen en organen.

Door het oude China verspreidde zich de kennis van de ver-schillende energiebanen die door ons lichaam lopen en in verband staan met de werking van de inwendige organen. Deze energiebanen werden ’meridiaan-banen’ genoemd en door blokkades in deze meridiaanbanen zou het evenwicht in het lichaam verstoord worden. De energie die door deze meridiaanbanen zou stromen werd ’ki’ of ook wel’chi’ genoemd. De hoofd meridianen waarlangs de drukpunten zich bevinden staan in verbinding met bepaalde organen en worden dan ook naar de desbetreffende organen vernoemd. Algemeen wordt aangenomen dat de energie die door de meridianen stroomt dat in een zekere volgorde doet.

In één etmaal stroomt de energie telkens gedurende ongeveer twee uur door een bepaald kanaal. De meridianen staan in connectie met organen, maar zijn er niet geheel en al afhankelijk van. Wanneer een zieke galblaas is weggehaald, zal de galblaasmeridiaan blijven werken.

Op January 15, 2021