Artikel afbeelding

Helpt massage bij ADHD?

Massage heeft een positieve invloed op hoe mensen zich voelen. Niet alleen door de fysieke effecten: doorbloeden van spieren en weefsels en activeren van allerlei kleine stoffen, maar ook hoe mensen zich voelen. Na een massage voelen mensen zich rustiger, kalmer, en vaak ook meer een met zichzelf. Dit effect heeft massage ook op kinderen met gedragsverschijnselen zoals ADHD en PDD NOS.

Ook in de dagelijkse praktijk van veel massagetherapeuten zien we positieve resultaten bij kinderen met ADHD verschijnselen. Naast de fysieke effecten heeft dit ook te maken met de acceptatie van het kind, de positieve benadering en het ‘ even helemaal niets hoeven.’ Veel kinderen zijn zo moe dat ze van uitputting in slapen vallen onder de handen van de masseur.

ADHD en ADD niet als ziekte maar als opvoedingsvraag

AANMIJNHAND is een massagepraktijk die massages aanbiedt vanuit een holistische visie en antroposofische levenshouding. Lichaam en geest zijn geen gescheiden eenheden maar grijpen in op elkaar en zijn een geheel. Een gezond lichaam en gezonde geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ADHD is vanuit deze visie geen ziekte waarvan genezen moet worden. Maar het is zoals het kind is en mag zijn. Het kind heeft een eigen unieke persoonlijkheid, die er mag zijn met alles wat zich daarbij aandient. De gedragsvershijnselen zijn wel een extra vraag om begeleiding en ondersteuning aan ouders, opvoeders, artsen en therapeuten. Dit kan gegeven worden in allerlei vormen zoals medicatie, gedragstherapie en ook massage.

Onderzoek effect massage op ADHD

In Amerika is er al veel onderzoek gedaan naar de effecten van massage op kinderen en jongeren met ADHD. Een van de onderzoeken is inmiddels ook in Nederland gepubliceerd en vrij uitgebreid becommentarieerd. In het onderzoek werden kinderen gedurende tien dagen gemasseerd. De resultaten waren opvallend. De jongeren gaven aan zich gelukkiger te voelen en de leerkrachten constateerden dat de kinderen minder zenuwachtig waren, zich beter konden concentreren en minder hyperactief waren.

Op August 2, 2013