Artikel afbeelding

Wat is het Yi-techniek Herstelprogramma?

Het gaat hier om een methode waarbij middels een vorm van massage spierspanningen genormaliseerd worden. De spierspanningen komen tot stand door lichamelijke, cognitieve en emotionele activiteit. Bij normalisatie van deze spanningen oefent men een invloed uit op de systemen welke deze tot stand brengen.De massages welke gehanteerd zijn gebaseerd op de holistische benadering. De mens in zijn geheel staat centraal en niet alleen de spieren. Lichaam en geest vormen een geheel en zijn niet los van elkaar te zien. De spieren vormen wel de ingang van de behandeling. Door het toepassen van verschillende massage- en bewegingstechnieken worden blokkades in het lichaam behandeld. Blokkades komen tot stand door bijvoorbeeld emoties, traumata zoals een val, infecties, enz.

De spanningen welke in de spieren over periode van jaren kunnen zijn opgebouwd worden weer vrij gemaakt wat bevrijdend werkt, zowel op het lichaam als de geest.Door de behandeling ontstaat er een steeds diepere ontspanning het lichaam herkend weer wat ontspanning is. Het is een bijzonder effectieve manier om tot diepe ontspanning te komen. De ontspanning welke weer terugkeert heeft dus niet alleen op het fysieke vlak effect maar ook op het mentale/emotionele vlak zijn inpakt. De behandelingen leiden tot diepe ontspanning en een groter lichaamsbewustzijn. De gebruikte massagetechnieken zijn geïnspireerd door de grote Oosterse en Westerse massagetradities maar in de praktijk verder ontwikkeld en worden bij elke behandeling opnieuw afgestemd op het individu.

Er wordt niet gewerkt met olie en de kleding kan aangehouden worden.

Op December 20, 2011